banner website 2021

Werkwijze

Bij een eerste kennismaking stel ik een nul meeting met je op. We kijken dan goed naar jou huidige persoonlijke situatie. De vraag hierbij is; wat zijn je klachten en waar wil je aan gaan werken. Hieruit volgt een behandelplan. Zo krijg ik een duidelijk beeld van de wensen en doestellingen. Daarna gaan we van start. Ik vraag je voorafgaand van je eerste afspraak het ANAMNESE formulier in te vullen. Hierdoor kunnen we sneller van start.

Mijn behandeling is gericht op bewustwording van je gevoelens, je grenzen en je kracht. Daardoor krijg je een ruimer perspectief op wat er in je lichaam speelt. Ik vind het van belang dat de toegepaste massage bijdraagt aan jou welzijn. Waardoor je in staat bent energiek in het leven te staan en te doen wat je wil.

formuliereerst opslaan, dan invullen en als bijlage toe mailen.

Anamnese sporttherapie

Anamnese wellness